Co je to horoskop

Co je to horoskop

Každý člověk je unikát, je originální. Jeho život určují různé faktory: dědičnostpodmínky života – sociální prostředí, kultura, dále vesmír – horoskop, také paměť předchozích vtělení – karma – zákon příčiny a následku (na Zemi se rodíme opakovaně a z minulých životů si do současného přinášíme nedořešené problémy, naše pozitiva, naše nedostatky a znovu se dostáváme do situací, které nás nutí se zdokonalit v našich nedostatcích, napravit co jsme udělali špatně, nebo neudělali když měli, ale také máme možnost získat odměnu, využít kladů, které jsme si svými dobrými činy, svým úsilím nastřádali a zasloužili) a samozřejmě také, všechno řídí Bůh, Boží vůle nebo chcete-li vyšší moc.

Astrologie pomáhá člověku odhalit jeho lepší hodnoty. Zpracovat a poučit se z negativních rysů, které máme každý bez výjimky. Transformovat – změnit negativní destruktivní energii v energii tvořivou, budující něco pozitivního. A také, předem znát nepříznivá i příznivá období člověka a připravit se na ně, aby se nezmeškaly a byly využity vhodné příležitosti a možnosti, nebo se nějak ochránit či pojistit před vlivem negativních aspektů.

U lidí astrologové vyvolávají různé protichůdné pocity od úcty, přes strach až po nepřátelský postoj, či nedůvěru. Umění zahledět se do budoucnosti, získat informaci z horoskopu, vyžaduje od astrologa rozum, odvahu, znalosti a jednu z nejdůležitějších hodnot – silnou intuici.

Rozdělení

Jsou různé druhy astrologie. Já pracuji spíše na psychologické bázi, kdy se snažím člověka donutit se nad sebou zamyslet, začít na sobě pracovat. Vše je pojato více psychologicky. Důležitý je pro mě rovněž kontakt s klientem, možnost vše prodiskutovat, zodpovědět na otázky, zaměřit se na problematickou oblast. Při vypracování horoskopu používám i sabiánské symboly, což je něco jako živá kniha moudrosti. Kdykoliv později se k horoskopu vrátíte, pokaždé tam objevíte něco, co jste dříve neviděli či nevěnovali tomu pozornost a co vám v daný okamžik pomůže.

Samsung

Svým narozením člověk začíná svou konkrétní cestu s určitým cílem či programem na planetě Zemi. Od kojeneckého věku přechází do dětství, školní léta, mládí, dospělost a stáří. Na této cestě se setkává s mnohými lidmi, životními situacemi, možnostmi i nástrahami. Ideální je, jestliže je vybaven silnou duchovní vírou a je díky tomu schopen zvládnout všechny nepříznivé okamžiky a být vděčný za jemu seslané šťastné momenty. Takových lidí ale není mnoho. Zpravidla člověk, zejména v mladém věku, hledá odpovědi na mnohé otázky samostatně. A pokud se v jeho životě stanou nešťastné události, či nepříjemnosti, potom se ptá, proč se to stalo a proč zrovna jemu. V mnoha případech astrologie dává podporu, vysvětluje složité podmínky a právě předpověď příznivých období, stejně jako nebezpečných situací, či období, dává příležitost se správně zorientovat, být připraven a ochráněn. To je to, co vám mohu nabídnout.

Kdo hledá způsob, jak pracovat na sobě, na sebepoznání, jak zlepšit sebe sama, svůj život, svůj osud nebo hledá pomoc v problematické situaci, pak rozbor horoskopu a rozbor situace je dobrou cestou, vedoucí k harmonii.

Jestliže znáte možnosti astrologie a chcete ji využít ji ve svém životě, je lepší zajít k astrologovi dříve, stejně jako například k právníkovi, než se rozhodnete něco udělat, či něco zrealizovat. Dá vám to tak možnost zhodnotit vaše psychologické možnosti, určit vhodné období pro jakékoliv začátky, vyjasnit vztahy s partnery, jak životními, tak i business partnery. Tyto informace jsou tudíž velmi užitečné, protože vás mohou ušetřit mnohých nepříjemností a ušetří i váš čas.
A času na seberealizaci není nikdy dost.