Léčitelství

Léčitelství

Bioenergeticko-informační poradenství, pomoc a léčení

Co je to léčitelství

Léčitelství – je individuální práce s jemněhmotnými těly a působení na biopole člověka.

Léčení nemocí fyzického těla, uzdravení éterického těla, harmonizace emocionálního těla, korekce mentálního těla, odstranění magických vlivů.

Diagnostika psychického a emocionálního stavu na základě analýzy aury, stavu energetických center a biopole.

Jak to všechno funguje?

Ze zákonů fyziky je známo, že kolem prostředníka – bioenergetika, kterým proudí energie, se tvoří magnetické pole. Stejně tak kolem těla každého člověka se tvoří biopole, které má za normálních okolností vejcovitý tvar. Ruce můžeme přirovnat k anténě – mohou tedy předávat a přijímat signály, to znamená, že je možné jimi pomáhat a diagnostikovat. Současně také nohy mají stejnou schopnost.

Biologickou energií extrasensů je možné pomáhat sobě i druhým nejen z bezprostřední blízkosti, ale také na jakoukoliv vzdálenost, protože vzdálenost ani čas ve vesmírném prostoru nehrají žádnou roli. Proud bioenergie pomáhá také obnovit energetickou rovnováhu v organismu a takto může i uzdravit.

Tento způsob pomoci je velmi efektivní, protože léčí komplexně a ne pouze nemocné orgány nebo samostatné příznaky.

A co je nejdůležitější, je možné najít příčinu nemoci nebo poruchy a tudíž působit přímo na samu příčinu a je-li to možné, také ji odstranit. Navíc je možné odhalit blížící se nemoc která ještě není projevena ve fyzickém těle – nemáme a nepociťujeme tedy žádné zjevné fyzické příznaky, každá nemoc je však “nastartována” v energetickém obalu – biopoli a je otázkou času, než propukne zjevně ve fyzickém těle.

Přehled bioenergetických služeb

Pracují i na dálku – vzdálenost nehraje roli, kvalita není snížena.

S čím vám můžeme pomoci

 • s odvykáním kouření,
 • řešením obezity,
 • ledvinové a žlučníkové kameny,
 • s neplodností a problémy s otěhotněním,
 • obecná i podrobná diagnostika celého organismu s nalezením příčiny,
 • v rámci léčení dietetické a fytoterapeutické poradenství, úprava životosprávy
 • doporučení různých způsobů očisty organismu,
 • diagnostika a možnost odrušení geopatogenních zón doma i na pracovišti,
 • možnosti ochrany,
 • zjištění původců škodlivého vlivu – diagnostika a odstranění energetických poruch – tzv. kletby jako uhranutí („zlý pohled“) uřknutí, prokletí, černá magie a další negativní energetické vlivy,
 • po individuálním posouzení také práce s karmou a osudem člověka,
 • možnost předpovědi přírodních katastrof s časovým předstihem,
 • pomoc ve složitých životních situacích s rozborem situace, zjištěním příčiny – vztahy, děti, práce, peníze, podnikání, investice
 • zhodnocení a výhled na další životní cykly,
 • služby zaměstnavatelům a podnikatelům – pomůžeme při výběru nových, vhodných zaměstnanců, vhodné investice atd.

Důležitou součástí naší práce je pomoc přes působení na akupunkturní body na energetických meridiáneсh – tedy jako reflexní terapie bez použití jehly – což jistě přivítají ti, kteří nemají rádi jehly.

Nově nabízíme ojedinělou a neznámou metodu pomoci, která byla vyvinuta ve speciálních výzkumných laboratořích v zahraničí, kde pracují vědci, ortodoxní lékaři a špičkoví léčitelé. S pomocí těchto speciálních programů vám pomůžeme vyřešit složité i důležité životní situace, které mohou navrátit do života harmonii, štěstí, lepší podmínky i lepší a hodnotnější život.

Pomůžeme vám lépe zvládnout běžný život a požadavky dnešní doby.

Druhy programů – pro zlepšení materiální, finanční situace,  pomoc v realizaci kariéry,  zvládnout řízení auta,  omlazení organismu,  ochrana universální i před konkrétním nebezpečím,  odvykání kouření a dalších závislostí, a celá řada dalších programů.

                                                       Bioenergetický kurs

Proč bioenergetický kurs?

Člověk je vlastně bioenergetický systém a základem činnosti člověka je harmonické fungování tohoto bioenergetického systému, tedy sebe sama. Tudíž i zdraví závisí na schopnosti správně řídit tento bioenergetický systém.

Jak toho dosáhnout?

Cesty, metody i způsoby řízení bioenergie spočívají ve správném pohybu, správném dýchání, v myšlenkových obrazech i myšlení a také v rozšíření vědomí…

Takže dosažení harmonie a správného fungování energií v organismu člověka, spočívá ve spojení výše zmíněných faktorů.

Nejdůležitější je ale dosažení výsledků a to ovlivňuje rovněž individualita člověka jako je věk, stav zdraví, úroveň pohledu na svět.

Náš kurs je tedy cesta ke zdraví a vědomostem a příležitost postoupit na vyšší evoluční stupínek.

První setkání může být kolektivní. Následující (dle přání člověka) individuální.

Témata na individuálních setkáních.

Dýchací cvičení (statické a dynamické)

Učíme se správně dýchat. Plné a povrchní dýchání, přímé a zpětné. Dýchání těla

Zbavení se negativních pocitů, myšlenek, emocí

Správné stravování, individuální výběr vhodné diety a individuální výběr způsobů očisty organismu.

Voda a práce s vodou

Myšlenkové formy (individuální výběr afirmací a kódových slov)

Patogenní zóny, způsoby odrušení, diagnostika čaker, biopole. Způsoby energetické očisty místnosti.

Práce s tabulkami s pomocí kyvadla, praktický nácvik diagnostiky s pomocí virgule.

Pomůcky – virgule, kyvadla, tabulky dodáme.

Pro koho je kurs vhodný

Kurs je vhodný pro všechny, kteří chtějí změnit a zlepšit svůj život, chtějí život prožít v harmonii s vesmírem a přírodou. Je vhodný i pro ty, kteří pracují s lidským tělem a energií – maséři, fyzioterapeuti, homeopati, kosmetičky atd. A v neposlední řadě kdo chce pomoci sobě a svým blízkým.

Lepší je získat vědomosti od člověka, který si tímto již prošel a má tedy nejen vědomosti, ale i zkušenosti na tomto poli.