Horoskop

Horoskop

Co vám mohu jako astroložka nabídnout, jakou informaci vám dá horoskop?

S potřebnými údaji, jako je datum, čas a místo narození, mohu sestavit tyto druhy horoskopu:

Osobní horoskop

Obsahuje informace o osobnosti člověka, jeho talentech, schopnostech, materiálních možnostech, schopnosti navazovat kontakty, o jeho okolí, rodině, rodičích, dětech, milovaných osobách, o zdraví, schopnosti pracovat, plnit povinnosti, možnosti získání dědictví nebo sdílení peněz například s manželem. Dále o schopnosti mít a udržet si partnerský vztah, otázce vzdělání, profesionální orientace, možnosti budování kariéry, o financích. Jaké schopnosti pomáhají udržovat přátelské vztahy a také jsou k dispozici informace pro ty, kdo se zajímají o karmu či minulé životy a vazby.

Všechny tyto informace vám pomohou se zorientovat v tomto bouřlivém a složitém světě, kde se vše rychle mění a je třeba se rozhodovat, někdy bez možnosti vše dobře promyslet.

Osobní horoskop je tedy něco jako fotografie z doby narození, která s vámi zůstane po celý život, je to unikátní a neopakovatelné postavení planet v okamžiku vašeho narození a řekne vám, jaká překvapení vám připravil osud, co vám bylo dáno do vínku, jaké jsou vaše vlohy, talenty, schopnosti, které můžete využít, máte možnost se objektivně podívat na svou osobnost, pochopit úzkosti, souvislosti s dětstvím a rodiči, odhalí původ problémů, navrhne možnosti řešení. Pomůže najít cestu k plnohodnotnému životu. Odhalí vaše mentální, citové založení, povahové založení, vaše nedostatky, stinné stránky a poradí jak se s nimi vypořádat.

Dětský horoskop

Nabízí možnost lépe porozumět svému dítěti, pomůže proniknout do jeho způsobu chápání světa, rodičů, ukáže jaké má dítě potřeby, možnosti, talenty. Naznačí optimální způsob výchovy, upozorní na rizikové oblasti, vzdělání, profesní zaměření.

Horoskopy partnerské

Vznikají překrytím dvou horoskopů – dvou osob přes sebe, dávají možnost pochopit odlišnosti obou partnerů, jak vidíte partnera, co očekáváte, co vás na něm přitahuje, sexuální zvyky, potřeby každého z vás, společné vyžití ve volném čase, děti, vztahy s rodinou, konfliktní oblasti, jak váš vztah funguje, pomůže hledat styčné body, na kterých lze vztah budovat, možnost řešení konfliktů, jak vztah rozvíjet, zlepšovat. Nabízí se vám možnost lépe pochopit toho druhého, poznat slabá místa ve vztahu, víte co od sebe můžete čekat. Lépe můžete využít společné trávení volného času, dohodnout se na výchově dětí.

Horoskopy roční–solární

Sestavují se od vašich narozenin v určitém roce a platí do narozenin v příštím roce – napomáhají podrobněji rozebrat prognózu na daný rok než je tomu například v osobním horoskopu. Solární horoskop se vypočítává od okamžiku, kdy Slunce se dostane na stejné postavení, jaké bylo v době narození člověka, přičemž se bere v potaz i zeměpisná pozice – kde se člověk v danou dobu nachází a ne kde se nacházel v době jeho narození. Solární horoskop pomáhá určit důležité události v daném roce, odhalí tendence, na co si dát pozor, co naopak využít, co naopak odložit, jaké kroky podniknout. Vývojové cykly. Analýza solárního horoskopu pomůže efektivně plánovat, využít možností, které se tento rok nabízí a vyvarovat se nepříjemností, či se je snažit minimalizovat. Solární horoskop tedy může být skvělým a také užitečným dárkem k vašim narozeninám, či na vánoce.

Tranzity planet

Z momentálního postavení planet na obloze se dá vyčíst, jaké vlivy v daný okamžik působí, jak ovlivňují váš život, vaši osobnost, chování, náladu, vaše zaměstnání, zdraví, vztahy. Mohou odhalit případná rizika, ale také příležitosti.

Sabiánské symboly

Byly k nám seslány ze zdroje, který po tisíciletí uchovává klíč k některým největším záhadám a tajemstvím života na této planetě.

Sabiánské symboly nejsou kartářkou a nedávají jednoduché odpovědi typu ano/ne, které často očekáváme, bez snahy do hloubky porozumět problémům a situacím, do kterých jsme se dostali. Vedou nás k pochopení, co vedlo ke vzniku problému, přičemž příčiny mohou být často neznámé a skryté a právě díky tomu pomohou najít nejlepší způsob, jak problém vyřešit.

Fungují na vyšší úrovni vibrací energií, poskytují tudíž pravdivé a hluboké informace. Umožňují nahlédnout do našeho osudu i budoucnosti a nalézt odpovědi na otázky a problémy každodenního života. Ukazují nám, že nikdy nejsme skutečně sami, že máme vždy spojení s vševědoucí a soucitnou duchovní realitou, tedy, že je v neviditelném světě někdo, kdo je vždy připraven nám pomoci, pokud to dovolíme a požádáme o pomoc.

Pomohou najít nejlepší řešení a najít své pevné místo na nelehké cestě životem.

Sabiánské symboly předpovídají budoucnost, rozluští přítomnost, odhalí minulost.

360 symbolů určí, kde se nacházíte, poradí ohledně směru, kterým se vydat a nabídnou nový směr poskytnou celkové vedení i v pravidelných intervalech v klíčových okamžicích a vývoji situací umožní vyjasnit problémy v jakýchkoliv vztazích, poskytnou překvapivě hluboký vhled do záležitostí, problémů, situací. Sabiánských symbolů a run se můžete ptát na cokoliv.

Runy

Byly využívány ve starověké Skandinávii, v národech severní Evropy. Jednak kromě využití run jako nástroje starodávné abecedy, runám se připisoval magický význam. Kořen slova „run“ znamená tajemství. Po nahrazení runové abecedy latinkou, mystická symbolika run se stala hlavní a základní funkcí v předpovědích, magických rituálech a také při vytváření amuletů. Mají schopnost nás provázet a sloužit nám na cestě k uzdravení, dodávají moudrost a lásku při rozhodování, řešení. Jsou to starověké keltské symboly, které představují tajné síly působící ve vesmíru a jsou tudíž také schopny poskytnout radu a pomoc ve všech oblastech života.